Een nieuwe website? Of een grote marketingcampagne? Omvangrijke projecten die in goede banen moeten worden geleid. Dat is soms best een uitdaging. Vaak zijn er binnen je bedrijf talloze goede ideeën en is iedereen er maar druk mee, maar lijkt het of projecten maar niet van de grond komen. Eigenlijk zou je veel meer moeten doen aan marketing (bijvoorbeeld aan Facebookmarketing of je website verbeteren, etc.), maar het komt er maar niet van. Binnen CMCG houdt onze afdeling Projectmanagement zicht op de realisatie en voortgang van projecten. Zij hebben de leiding over een project en houden van begin tot eind zicht op de realisatie en voortgang hiervan. Wat houdt dat precies in? En waarom is dat zo leuk? Projectmanager Theo vertelt je er meer over en legt uit welke 10 stappen voor ons van belang zijn voor een succesvol project.

Projectmanager, projectleider, projectcoördinator, campagne manager, what’s in the name: we fixen het!

1. Samenstellen team
Op basis van de klantvraag wordt een team van experts samengesteld om de opdracht naar wens uit te kunnen voeren.

2. Plan van aanpak 
In overleg met de experts wordt een plan van aanpak opgesteld. Voordat de opdracht in uitvoering gaat willen we de uitgangspunten eerst helder hebben samen met de opdrachtgever. Het plan van aanpak omvat in ieder geval: 

  1. Opdrachtomschrijving (incl. doelen/ doelstelling etc.)
  2. Budget
  3. Planning

3. Kritisch op inkoop
Met ons grote netwerk kiezen we altijd de juiste inkoop partijen bij de juiste klant. Hierbij zijn we altijd kritisch op kwaliteit én prijs.

4. Inplannen werkzaamheden
Als de uitgangspunten duidelijk zijn en het plan van aanpak akkoord dan gaan we de werkzaamheden inplannen.

5. Blijf in contact met de klant
Relatiebeheer is en blijft heel belangrijk voor een goede samenwerking met de klant. Verwachtingsmanagement is key, wat verwacht de klant dat jij voor hem gaat doen? En wat denk jij dat de klant nodig heeft? Dit moet matchen.

6. Tussentijdse evaluatie(s)
Afhankelijk van het type project en de looptijd plannen we vaak een tussentijdse evaluatie. Op basis hiervan kunnen we de campagne desgewenst bijsturen voor een optimaal resultaat.

7. Kwaliteitscontrole
Tijdens de uitvoering zien we altijd toe op het bewaken van de vooraf gestelde doelen. Immers: we willen een succesvol project! Blije opdrachtgevers, daar worden wij ook weer blij van.

8. Oplevering
Als alles afgerond is leveren we het project op. Dat betreft dan de geleverde diensten en/of producten. Daarnaast verzorgen we de facturatie conform vooraf gemaakte afspraken. Geen verassingen achteraf. Wel zo fijn!

9. Nacalculatie
Als het project is opgeleverd volgt er intern een nacalculatie. Hebben we een goede begroting afgegeven? Klopt de uitwerking zoals verwacht? Hebben de experts de juiste input geleverd?

10. Evaluatie
Na oplevering bespreken we de case met de klant. Is hij tevreden? Wat ging er niet goed? Wat ging er wel goed? Wat had nog beter gekund? Daarnaast doen we een interne evaluatie. Wat kunnen we leren van het gerealiseerde project? Verder kijken we naar eventuele follow-up? Wellicht kunnen we nog meer impact maken? Een project is vaak een onderdeel van een groter geheel. Wellicht kunnen we het project verlengen/herhalen? Evaluatiegebieden:

  1. Intern
  2. Extern
  3. Follow-up

Elke stap van de 10 is essentieel. Graag leg ik de nadruk nog wel even op de punten 8 tot en met 10. Een project stopt namelijk niet na de oplevering. Vanzelfsprekend kan er een succesvol project gedraaid worden tot en met punt 8, maar vergeet de laatste drie punten van stap 10 vooral niet. Hier ligt je proces van continue verbetering. Leer van je vorige project voor een nog beter resultaat van het volgende project. 

Heb jij zo’n project dat niet van de grond komt? Waar het resultaat op zich laat wachten? Waar al veel teveel tijd in zit? Bel ons eens en wellicht kunnen we je op weg helpen!