Goede ideeën gaan niet samen met slechte executie

De blauwdruk van een website staat vaak al ver voordat het design wordt ingevuld vast. Linksboven een logo, menubalk links (of rechts) en boven. Waarom is dit eigenlijk, en nog belangrijker: Is dit voor iedere website de beste oplossing? Door middel van Usability leggen we de proef op de som. Usability is de mate waarin een website effectief, efficiënt en naar tevredenheid gebruikt kan worden om een doel te bereiken. Usability optimization is de wetenschap die gericht is op het optimaliseren van de gebruikservaring. Soms kan je namelijk met een hele kleine aanpassing enorme verbeteringen behalen. En dat is ook nodig, uit onderzoek blijkt namelijk dat een slechte sitestructuur en onlogische opbouw het meest voorkomende probleem is binnen websites.

Waarom is Usability belangrijk?

Door een toename van technologische ontwikkelingen wordt het steeds gemakkelijker om het gebruiksgemak van een website te testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mouse tracking plugin voor WordPress. Dit is natuurlijk niet de enige reden om over te gaan tot (kwalitatief) onderzoek. Een gebruiksvriendelijke website leidt namelijk tot terugkerende bezoekers (loyaliteit en ambassadeurschap), meer conversies, vertrouwen van en interactie met de klant(zal resulteren in het toevoegen van reviews, testimonials, etcetera).

Usability middelen en methodieken

We zetten onderzoekstechnieken in waarbij we gebruikers volgen, zoals eyetracking. Maar ook, gratis toepassingen zoals, Google Analytics kunnen uitstekend ingezet worden om bottlenecks te identificeren. Het nadeel hiervan is dat het trekken van conclusies grotendeels wordt gebaseerd op aannames (kwantitatieve gegevens). Een focus-group geeft daarentegen veel inzicht in waarom iets niet presteert maar weinig inzicht in de kwantitatieve kant van de bottleneck (kwalitatieve gegevens). De gouden regel hierin is een juiste mix van testmogelijkheden op te stellen die aansluiten bij het doel van het usability onderzoek.

Webanalytics:
Aan de hand van webanalytics tools, zoals Google Analytics, wordt onderzoek gedaan naar het uitstappercentage, het bouncepercentage, het conversiepercentage en de stroom van bezoekers die het gewenste proces doorlopen. De bottleneck zoals bijvoorbeeld de uitstappagina in de trechter kan hiermee snel geïdentificeerd worden.

Expert scan:
Het systeem wordt door experts bekeken en beoordeeld op een aantal, vooraf gedefinieerde, onderdelen. Denk hierbij aan laadsnelheid, structuur en vindbaarheid.

Datamining:
Grote hoeveelheden data worden geraffineerd tot tastbare input, waaruit conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar verbanden tussen aankoopgeschiedenis van de doelgroep.

Survey:
Surveys zijn een uitstekend middel om vooraf of achteraf onderzoek te doen naar verschillende facetten van een systeem. Zowel een selecte als aselecte steekproef is mogelijk. Aselect betekent dat respondenten willekeurig worden gekozen. Een selecte steekproef bestaat uit respondenten die voldoen aan vooraf gedefinieerde kenmerken.

Focus group:
Het doel is kwalitatief onderzoek naar de reden waarom de bottleneck bestaat. Hierin gaan we meer de diepte in. Een groep stakeholders wordt betrokken bij een taak of proces op de website en nauwkeurig geanalyseerd.

Card-sortonderzoek:
De respondenten krijgen hierin een aantal kaarten met pagina-onderwerpen. Deze dienen ze naar eigen gelang in hun favoriete volgorde te plaatsen of te bundelen in categorieën. Alle uitkomsten worden gebundeld om een gebruiksvriendelijke website indeling te hanteren.

Prototyping:
Een versimpelde versie van de website (bijvoorbeeld een moodboard, wireframe of concept) wordt voorgelegd aan een testpersoon of testgroep. De bevindingen worden geanalyseerd om het eindproduct waar nodig bij te schaven.

A/B testing:
Meerdere elementen van het prototype of de bestaande website worden tegen elkaar afgezet in een onafhankelijke test. Hierdoor kan gemakkelijk onderzoek worden gedaan naar het effect van verschillen op gebruiksvriendelijkheid.

Mouse of eye tracking:
De naam zegt het al, muis of oogbewegingen worden nauwkeurig geanalyseerd middels tools. Het resultaat is een heatmap waarbij in gradaties wordt weergeven waar gebruikers kijken of met de muis bewegen. Zo blijkt uit eerdere onderzoeken bijvoorbeeld dat veel websites in een F-vorm worden bekeken (structuur van Google).

Afhankelijk van het doel en de fase van het systeem kunnen de beste middelen en methodieken worden bepaald.

Usability middelen en methodieken

CMCG kijkt met een frisse blik naar alle systemen. Het eindresultaat is een adviesdocument waarin we concrete verbeteringen geven. De mogelijkheden zijn verdeeld in een aantal gradaties:

Expert quickscan

Onze Usability experts bekijken het systeem middels webstatistieken, best practises en trends uit de markt (desk research). Hierin worden volgens theorie en praktijkvoorbeelden concrete aanbevelingen gerapporteerd. De zogenaamde quickscan resulteert in een praktisch rapport met een aantal quickwins.

Usability onderzoek

Een uitgebreide test waarin bijvoorbeeld een focus-group wordt gevraagd een specifieke handeling uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het bestellen van een product. Op basis van kwalitatief veldonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de bottlenecks van het systeem. Het eindresultaat is een rapport met aanbevelingen op basis van klantbehoeftes. Deze verbeteringen maken de website voor de gebruikers tot een omgeving waar ze geholpen worden en zorgen voor een verhoogde conversie.

Direct aan de slag met usability?

Binnen de Crossmedia Communicatiegroep zit een multidisciplinair team van specialisten dat je wegwijs kan maken in de wereld van usability. Als adviseur en meedenker of voor begeleiding op projectbasis. Van strategisch advies tot (online) activatie. Mail of bel direct: 0513 65 69 99.