Plukon Food Group is een van de grotere Europese spelers op de markt voor pluimveevlees. Met tien pluimveeslachterijen en acht bewerkings- en verpakkingsfabrieken in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen realiseert het bedrijf een jaaromzet van 1,7 miljard euro. Onze samenwerking begon met de ontwikkeling van de corporate positionering en identiteit.

Forward Food Solutions

Uitdaging: ‘positioneer ons als vooruitstrevende food
organisatie met focus op duurzame ontwikkeling.’

Verder gebracht: met het in kaart brengen van de corporate drive.
Als basis voor deze drive hebben we de kernwaarden innovatie,
realisme en verantwoordelijkheid geformuleerd. Innoveren vanuit
consumentenvoorkeur. Met deze waarden als pijlers luidt de belofte
van Plukon: Forward Food Solutions. ‘Wat we doen is innovatief
en vooruitstrevend, heeft niet alleen op kipproducten betrekking
en biedt realistische, kennisgedreven oplossingen.’

Goed omgeven

Dat Plukon duurzame waarde hecht aan haar omgeving hebben we in woord en beeld gebracht met het MVO-verslag Goed omgeven. De kernboodschap? Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie waarbij Plukon naar een goede balans streeft tussen mens, dier, milieu en winstgevendheid.

Plukonnect

Plukon hecht veel waarde aan haar relatie met de productieketen in het algemeen en de vleeskuikenhouderij in het bijzonder. Om de band met deze laatste sectorpartner extra te verstevigen is de nieuwsbrief Plukonnect ontwikkeld. Met deze uitgave inspireren en informeren we Plukon partners op het gebied van houderijconcepten, marktontwikkelingen en andere relevante onderwerpen.

Productinnovatie

Forward Food Solutions brengt prachtige nieuwe foodconcepten voort
waaronder complete stoommaaltijden en ready to cook maaltijden.
Bomondo•CMCG is conceptueel nauw betrokken bij het in de markt
zetten van deze innovatieve producten: van positionering tot
naamgeving en van packaging tot schappresentatie.

Hoe kunnen we jou helpen?

Heb je een vraag? Wil je onze visie op jouw vraagstuk?
Of wil je vrijblijvend eens kennismaken? Laat het ons gerust weten.