Corporate identity: visuele vertaalslag van je merk

Een corporate identity of huisstijl is de extrinsieke vertaling van de eerder bepaalde intrinsieke merkwaarden. Deze vertaling houdt niet op bij het design van een logo of vignet. Het is een verzamelnaam voor het creëren van een visuele samenhang van alle middelen en media. Daarnaast speelt communicatie en gedrag van de (medewerkers) van de organisatie een belangrijke rol. Wordt het bedrijfskleding of casual? ‘Je’ of ‘u’ in de communicatie via social media? Allemaal richtlijnen waarover bindende afspraken worden gemaakt in de corporate identity of brand manual. Maar waarvoor geldt: ‘vrijheid in gebondenheid’.

CORPORATE-IDENTITY-INFOGRAPHIC

Corporate identity (huisstijl) checklist, stappenplan

  • Formuleer de strategische uitgangspunten: visie, missie, merkwaarden en strategie. Bepaal de vitaliteit van bestaande huisstijlen. Om een bestaande identiteit opnieuw leven in te blazen hoef je niet altijd een nieuw logo te ontwikkelen.
  • Umfelt: Wat is de belevingswereld van de doelgroep? Hoe ‘uit’ de concurrent zich? Leg het te behalen aspiratieniveau vast.
  • Voorwaarden: omschrijf de voorwaarden waaraan het design moet voldoen. Waar wordt het voor gebruikt, zijn er bestaande ICT beperkingen, moet er een pay-off in verwerkt worden?
  • Design: werk volgens de ‘trechter’ strategie. Eerst conceptmatig en breed aanvliegen. Creëer tussentijdse evaluaties en beslismomenten.
  • Testen: maak een ‘short-selectie’ van de ontwerpen en test die uit bij de doelgroep.
  • Implementeren: maak een inventarisatie van alle huidige middelen en media en leg stramienen en afspraken vast binnen een corporate identity manual. Vergeet hier niet de richtlijnen voor ‘tone of voice’ en gedrag van de organisatie in mee te nemen. Betrokkenheid creëert een sterkere klantoriëntatie.

Direct aan de slag met je corporate identity?

Binnen de Crossmedia Communicatiegroep zit een multidisciplinair team van specialisten dat je wegwijs kan maken in de wereld van corporate identities. Van strategisch advies tot (online) activatie. Als adviseur en meedenker of op projectbasis. Mail of bel direct: 0513 65 69 99.