In een tijd van toenemende concurrentie

Wij zien bij onze klanten een duidelijke toename van concurrentie. Uiteraard is dit een kenmerk van de zakelijke dynamiek die in het huidige tijdsbeeld past. Hoe ga je om met deze ontwikkeling en wat betekent het voor je merkstrategie?

Diverse trends zijn waarneembaar waar je de toenemende concurrentie aan kunt toeschrijven. Globalisering is wel één van de belangrijkste oorzaken waarbij we steeds meer toetreders binnen Europa waarnemen uit andere delen van de wereld. Dit verandert het speelveld structureel omdat de concurrentiematrix veel diverser wordt. Technologische innovatie en nieuwe businessmodellen zijn andere factoren van betekenis waarmee nieuwe aanbieders in korte tijd gevestigde marktleiders sterk kunnen uitdagen. En dan heb je nog de online aanwezigheid. Bedrijven die online geen positie hebben lopen een groot risico uit beeld te raken bij hun doelgroep. Er moet fors geïnvesteerd worden in e-commerce, online vindbaarheid, social media marketing en online advertising.

Als bedrijf moet je je bewust zijn van deze trends en proactief strategieën ontwikkelen om je aan te passen. Het vermogen om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en concurrentie is cruciaal.

Wat betekent dit voor je merk?

Als je te maken hebt met toenemende concurrentie blijf dan scherp op mogelijke aanscherping van je marketingstrategie. Er zijn een aantal zaken die dan hoog op de agenda thuishoren.

  1. In een competitieve markt wordt je merkpositionering van vitaal belang. Je moet duidelijk communiceren wat het merk uniek maakt en waarom klanten voor je merk moeten kiezen. Hernieuwen van je merkwaarden en merkverhaal heeft focus nodig.
  2. Het werven van nieuwe klanten is vaak duurder dan het behouden van bestaande klanten. Marketingstrategieën kunnen gericht worden op klantenbinding en retentieprogramma’s met als doel langdurige relaties met klanten.
  3. In een competitieve markt zie je al snel dat concurrentie op prijs intensiveert. Je zult je prijsstrategie zorgvuldig moeten afwegen om concurrerend te blijven zonder winstmarges te schaden.

Naast deze drie zaken zijn er nog vele andere aandachtpunten die relevant kunnen zijn zoals productontwikkeling, online strategie, innovatie, productontwikkeling en bijvoorbeeld klantbeleving.

Over het algemeen zal de impact van toenemende concurrentie op marketingstrategieën variëren afhankelijk van de specifieke branche, marktomstandigheden en doelgroep. Het is belangrijk voor bedrijven om flexibel en adaptief te zijn in hun marketingbenaderingen om te kunnen gedijen in een concurrerende omgeving.

Bomondo•CMCG heeft een team strategen en creatieven die opdrachtgevers helpen een toekomstbestendige strategie te formuleren. Juist door een externe partner hierin te betrekken word je als opdrachtgever op scherp gezet. Wij houden je als het ware een spiegel voor. Daarbij nemen wij de regie in handen en gaan we een sterk commitment aan om snel stappen te maken. Want stilstand is echt achteruitgang. En binnen bedrijven is de focus uiteraard veelal gericht op operationele taken en performance. Wij zorgen dat de strategie snel wordt aangepast en we de concurrentiepositie versterken!