Zorggroep De Stellingwerven begeleidt cliënten met een (licht) verstandelijke
beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek.
Deze begeleiding is altijd op basis van gelijkwaardigheid en respect.
Dus zonder betutteling maar mét maximale inzet
van de eigen kwaliteiten van de cliënt.

Wens

Zorggroep De Stellingwerven klopte bij ons aan met het verzoek de huidige
positionering onder de loep te nemen en deze waar nodig aan te scherpen.
Ook het handen en voeten geven van de nieuwe grafische identiteit én de
realisering van een frisse website en corporate
brochure behoorden tot deze wens.

Aanpak

Bij het aanscherpen van de positionering en kernwaarden zijn via een enquête eerst alle medewerkers aangesloten. Hierdoor verkregen we waardevolle input en was er meteen draagvlak voor de aangescherpte koers. Op basis van de geformuleerde kernwaarden betrokken, vindingrijk en transparant hebben we vervolgens het logo, de huisstijl en een breed scala aan communicatiemiddelen ontwikkeld: van arbeidsmarktcampagne tot autobelettering, van corporate brochure tot vlaggen.

Online- en offline
communicatie

Wij stonden aan de lat voor de positionering, marketingstrategie, de merknaam, de grafische identiteit, het communicatieconcept en alle hieruit voortvloeiende online en offline communicatiemiddelen waaronder de verpakkingen, promotiematerialen en social content. Op deze casepagina zie je een greep uit al dit werk.

Vertaling van de positionering

Het logo

De ZDS letters bestaan telkens uit twee dezelfde vormen: elke letter wordt dus opgebouwd uit twee gelijkwaardige delen. Dit is een goede weerspiegeling van de corporate visie op klantrelaties: we gaan het liefst zo gelijkwaardig met elkaar om. Het logo is bovendien een letterlijke vertaling van de kernwaarde betrokkenheid doordat de letters versmolten zijn en overlap vertonen. Hierin is tevens de kernwaarde transparant te zien.

De huisstijl

De vormen uit het logo zijn tevens de basisvormen van alle uitingen. Met deze vormen spelen we op een creatieve (‘vindingrijke’) manier zodat er steeds weer een ander patroon ontstaat. De vormen zijn altijd transparant en liggen over elkaar heen als expressie van de kernwaarde betrokkenheid.

Kleurgebruik

Paars en groen waren al de vaste huisstijlkleuren en die hebben we aangehouden. De lichtgroene en lichtpaarse kleur liggen tegenover elkaar in de kleurencirkel – ze zijn complementair – waardoor ze evenveel aandacht krijgen.

Fotografie

In de fotografie staat de vraag ‘wie is wie?’ centraal. We hebben telkens een cliënt samen met een medewerker van Zorggroep De Stellingwerven afgebeeld: maar wie is nu de cliënt en wie is de begeleider? Met dit fotografieconcept maken we de belangrijke gelijkwaardigheid binnen deze zorgorganisatie nog eens extra zichtbaar.

De hele organisatie ademt betrokkenheid, vindingrijkheid en transparantie

Ook in de communicatiemiddelen zijn de kernwaarden betrokken, vindingrijk en transparant terug te vinden. Zo hebben we de corporate brochure een magazine-vorm gegeven: vlot leesbare artikelen, veel fotografie en heldere informatie die laagdrempelig wordt ontsloten en wederzijdse betrokkenheid benadrukt.

Hoe kunnen we jou helpen?

Heb je een vraag? Wil je onze visie op jouw vraagstuk?
Of wil je vrijblijvend eens kennismaken? Laat het ons gerust weten.